Een rekencoördinator kan een centrale rol spelen in het vormgeven van rekenbeleid in de praktijk. Daartoe heeft de rekencoördinator kennis nodig van referentieniveaus, van visies op rekenen, van regelingen en ontwikkelingen op het gebeid van rekenen en van de specifieke karakteristieken van de doelgroep.
De rekencoördinator is echter ook in staat docenten die betrokken zijn bij het rekenen aan te sturen, te enthousiasmeren en helder te communiceren over doelen en opbrengsten.

De rekencoördinator kan ook omgaan met weerstand, gesprekken voeren met docenten, zichzelf zichtbaar maken in haar/zijn school. De opleiding verzorgt een stevige kennisbasis voor het optimaal kunnen functioneren als rekencoördinator. Opgedane kennis en vaardigheden zullen in de opleiding direct gekoppeld worden aan de casus van de eigen school.
Deze opleiding is opgenomen in het Leraren register voor 24 register uren.

Neem contact op

06 - 50 400 51 4